Декларация за защита на личните данни

  Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни.

  Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-долу на всяка страница на този сайт.
  Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре.

    В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
  Информацията, която събираме e, за да разберем Вашите потребности и интереси и ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.  

  Магазин www.svetlo.net се задължава да използва личните данни на клиента единствено и само за целите на изпълнение на споразумение или поръчка за покупка и да ги съхранява в продължение на 2 години от момента, в който всички действия, процедури по сделки за покупки и продажби са напълно прекратени и задълженията са платени, уредени или изтекли, както и всички гаранции и гаранции за изпълнението на договора или поръчката.

    Ако клиентът е обявил невярна информация, това задължение се счита за невалидно.

    Магазин www.svetlo.net се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

    Магазин www.svetlo.net се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

- Обработка на клиентска поръчка;

- Статистически цели, за подобряване работата на магазина;

- Администриране и обслужване съдържанието на магазина;

- Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.

    Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин www.svetlo.net чрез електронна поща за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от нашия интернет магазин, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка.

            Данните, които Вие предоставяте, са:

-име и фамилия,

-адрес,

-е-mail адрес,

-телефонен номер,

-име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера),

-финансови данни (в случай, че желаете да получите документи на юридическо лице).

 

            Предоставянето на лични данни от Вас е доброволно, но ако не ги предоставите или ако поискате да бъдат изтрити преждевременно, това може да направи невъзможно изпълнението на договора или поръчката.


             Изпращаме вашите данни само до онези организации, чрез които извършваме договорни дейности (напр. Куриерски фирми) и в ситуация, в която непредоставянето на тези данни може да попречи на изпълнението на договора.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.
Link to This Pageqrcode