Условия за ползване

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


 Фирмата носи ограничена отговорност за посочените стойности на параметрите и техните толеранси,като се позовава на верността им, подадена от производителя или замерени  в условията на фирмата.

Причината е,че някои от оптическите параметри се замерват със сложна и скъпо струваща лабораторна апаратура, притежавана само от производителя.

 

Фирмата не носи отговорност  за събития настъпили извън неин контрол -

токови удари от разпределителната мрежа или контура,

мълнии,

при излагане на продукта на пряка слънчева светлина или до източници на топлина,

лъчение и друга агресивна среда,

в условия на недостатъчна въздушна циркулация и загряване на лампите над 60 градуса по Целзий,

както и при напрежения по-високи от посочените

събития, настъпили вследствие на намеса на неупълномощени лица в електрическата схема на продуктите,

  • при разглобяването на продукта и/или модифицирането му, 
  • при следи от ремонт от неупълномощени от доставчика лица и сервизи,
  • при нарушени гаранционни лепенки,
  • при неправилно свързване,
  • при поставянето на продукта в среда извън допустимата,
  • при ползването му не по предназначение,
  • при нанесени механични повреди,
  • при нарушаване на целоста му.

 

Предвид колебанията на тока в електрическата мрежа, трябва да оразмерите контурите с 35-40% под паспортната мощност на захранващите устройства, за да стабилизирате режима на работа и осигурите висока надеждност и дълъг срок на работа на захранващите устройства.

 

 Фирмата продава необходимите захранвания за всички предлагани продукти на конкурентни цени.

 

  При отказ да се закупи стандартното захранване, клиентът поема цялата отговорност по надеждността на

продукта и губи гаранционното обслужване.

 

За реализации и приложения осъществени от наши клиенти и оразмерени самостоятелно от тях, фирмата не носи отговорност. За всички от изброените случаи, клиентът губи предоставената гаранция.

 

Имате право да направите рекламация и да  върнете заявената от Вас  стока в 7 дневен срок от момента на физическото получаване на стоката, който е упоменат в товарителницата на куриерската компания, с която е изпратена  в случай,че:

 

·          констатирате липси;

·          стоката е с видими дефекти;

·          има несъответствие с обявения размер или  с обявената търговска марка.

 

   Рекламация не се приема, ако стоките са :

 

·          с променен  търговски вид,

·          без  оригинална опаковка,

·          без окомплектовка с предоставената документация,

·          с ненарушени гаранционни  стикери,

·          със   следи от монтаж, опит за отваряне, ремонт или  пренастройка с цел промяна на параметрите на работа на продукта

 

  Разходите и рисковете при транспортирането за връщането и подмяната са за сметка на купувача!

 

  За всички свои продукти фирмата предоставя ограничена гаранцияза качество и надеждност,

при условие,че продуктът е ползван по предназначение, съобразно предписанията за монтаж и експлоатация и не е нарушена целостта му.


  Ако друго не е упоменато, доставчикът(продавачът) предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност

за срок от 12 месеца от датата на сключване на сделката, освен  в случаите, когато срокът е изрично посочен към конкретния продукт.

  

  Доставчикът (продавачът) или техни оторизирани сервизи отстраняват възникналия проблем или заменят рекламираната стока със същата или близка по технически параметри друга такава в срок от 14 работни дни от постъпването на стоката в сервиза/магазина на фирмата. Ако се налага по-дълъг срок, то гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае възмездяването на клиента, минус 7 дни. 

 

  Дефектирането на стока не е основание за гаранционна замяна.

 

  Замяна се извършва само след установяване на невъзможност за отремонтиране на дефекта по преценка на Доставчика или производителя.

Първоначалният гаранционен срок се запазва, независимо от това, дали стоката е била ремонтирана или заменена. 

 

  ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за загуба на печалба или последвали загуби и щети вследствие дефектирало изделие.

 

  Фирмата отстранява проблеми по продуктите на клиенти загубили гаранция или с изтекла такава срещу заплащане.

 

 

 Гаранцията не е валидна:

 

·  при повреди или външно въздействие върху продукта на вода, разтворители, агресивни химикали,

·  механични удари,  висока температура,промени  в мрежовото захранване, статично електричество, излагане на преки слънчеви лъчи и други,без значение дали продукта е бил включван или не.

·  при неспазване на предписания режим на монтаж и експлоатация.

·  при намеса отстрана на клиента  или трето лице всхемата на продукта,промяна на параметри и външен вид.

·  при несъобразяване с предписания клас на безопасност и съхранение /експлоатация в агресивни среди.

·  при монтаж на осветителите и захранванията от неупълномощени от нас или неквалифицирани лица, в случаите, когато се оразмеряват и монтират токови кръгове и инсталации със светодиодно осветлене.

 

 Предоставената от нас гаранция към дистрибутори и търговци на дребно се разпростира и върху техните клиенти

непряко.

 

С акта на регистрация в сайта или директна  покупка, клиентът декларира,че е съгласен с настоящите общи условия!

Link to This Pageqrcode